Tuesday, January 19, 2010

MALL ITU BERNAMA TROPEN MUSEUM

Inilah suasana Tropen Museum pada hari Minggu sore, 17 Januari 2010. Ramai dengan anak-anak yang bermain, menyalurkan kreativitas melalui workshop, orang dewasa yang mempelajari kebudayaan dari berbagai negara dan apapun yang ditawarkan museum ini. Di Amsterdam ada dua mall yang buka pada hari Minggu dan ramai dikunjungi orang, tetapi museum juga buka dan sama ramainya dengan mall-mall itu. Mudah-mudahan anak-anak dan orang dewasa di Indonesia juga mempunyai pilihan itu, mau ke mall atau ke museum?


No comments: